Your Company Logo Here

Myynti:
myynti@lakeusware.fi

Tekninen tuki:
tuki@lakeusware.fi


Tietosuojaseloste

21.12.2018

Rekisterinpitäjä:
LakeusWare Oy
Isonkorventie 4
91900 Liminka
tuki@lakeusware.fi

Keräämme rekisteröitäviä tietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan ja yrityksemme välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Rekisteröitävien tietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeelta, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yrityksen nimi ja Y-tunnus, yhteystiedot (sähköpostiosoite, osoite)

Rekisteröitäviä tietoja vastaanottavat:
- yrityksemme
- kirjanpitoamme hoitava tilitoimisto

Säilytämme rekisteröitäviä tietoja:
- sähköpostiarkistosssa seitsemän vuoden ajan
- kirjanpitoaineistossa lain vaatiman ajan

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi").
Rekisteröidyllä on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos yrityksellämme ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa rekisteritietojen käsittelyä.
Lisäksi rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.
Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).